Peste 950 controale efectuate de ISUJ Bacău pe linia apărării împotriva incendiilor, în anul 2023

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. CONSTANTIN ENE” al Județului Bacău își desfășoară activitatea pe cele trei paliere esențiale, respectiv prevenire, pregătire pentru intervenţie şi răspuns.

Acțiunile executate în anul 2023 în domeniul prevenirii situațiilor de urgență, au fost orientate, cu precădere, spre consolidarea protecției și creșterea gradului de reziliență a comunităților, astfel încât consecințele tipurilor de risc să fie minimizate, iar starea de normalitate să fie restabilită în cel mai scurt timp.

În perioada de referință, inspectorii de prevenire din cadrul ISUJ Bacău au desfășurat 961 controale de specialitate, care au condus la identificarea a 3214 deficiențe.

Pentru încălcările la normele specifice, au fost aplicate 3217 sancțiuni contravenționale, respectiv 2652 avertismente și 562 amenzi în cuantum de 6.295.104 lei.  De asemenea, în perioada de referință au fost aplicare trei sancțiuni complementare de oprire a funcționării până la obținerea autorizației de securitate la incendiu, pentru încălcarea gravă a cerinței esențiale „securitate la incendiu”.

O prioritate instituţională în domeniul preventiv a constituit-o acordarea asistenţei tehnice de specialitate, pe parcursul anului trecut fiind analizate 1672 documentații, în vedere verificării respectării prevederilor legale în domeniul situațiilor de urgență, la realizarea de investiții, modernizări sau schimbări de destinație.

O atenenție deosebită a fost acordată și pregătirii populației în domeniul prevenirii situațiilor de urgență. In acest sens, pe timpul controalelor, inspectorii de prevenire au efectuat 664 exerciţii de alarmare, evacuare şi intervenţie la locul de muncă în caz de incendiu şi protecție civilă cu 26.155 participanți. Totodată, au fost desfășurate și 22 de exerciții cu serviciile voluntare și private pentru situații de urgență și au fost organizate 1198 activități de informare preventivă cu 55.569 de participanți.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *