”ALTFLEXJOB – modele alternative și flexibile de angajare”

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenţie 6.2 “Imbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”

Titlul proiectului: “SUPORT-SUsţinerea incluziunii sociale a GruPurilOr … Continuare

  • 0