Vanatoare Perioadele de vanatoare pentru vanatul din Romania

vanatoare-mistreti, vanatoare romania, perioade vanatoare, porc-mistret

A. MAMIFERE

1.Bizamul (Ondatra zibethica) 1 sept. – 15 apr.
2.Capra neagra(Rupicapra rupicapra)
– exemplar de trofeu 15 oct. – 15 dec.
– exemplar de selecţie 1 sept. – 15 dec.
3.Capriorul(Capreolus capreolus)
– mascul 15 mai – 15 oct.
– femela 1 sept. – 15 febr.
4.Cerbul comun(Cervus elaphus)
– mascul de trofeu 10 sept. – 15 nov.
– mascul de selecţie 1 sept. – 15 nov.
– femela şi vitel 1 sept. – 15 febr.
5.Cerbul lopatar(Dama dama)
– mascul de trofeu 10 oct. – 1 dec.
– mascul de selecţie 1 sept. – 15 dec.
– femela şi vitel 1 sept. – 15 febr.
6.Cainele enot (Nyctereutes prociynoides) 15 sept. – 31 mart.
7.Dihorul comun (Putorius sp.) 15 sept. – 31 mart.
8.Hermelina (Musiela erminea) 15 sept. – 31 mart.
9.Iepurele de camp (Lepus europaeus) 1 nov. – 31 ian.
10.Iepurele de vizuina (Oryctolagus cuniculus) 1 nov. – 31 ian.
11.Jderul (Martes sp.) 15 sept. – 31 mart.
12.Marmota(Marmota marmota) 15 sept. – 31 oct.
13.Mistretul (Sus scrofa) 1 aug. – 15 febr.
14.Muflonul(Ovis aries musimon) 15 sept. – 15 dec.
15.Nevastuica(Mustela nivalis) 15 sept. – 31 mart.
16.Sacalul (Canis aureus) 15 mai – 31 mart.
17.Viezurele (Meles meles) 15 aug. – 31 mart..
18.Vulpea (Vulpes vulpes) tot anul

B. PĂSĂRI

1. Becatina comuna (Gallinago gallinago) 1 sept. – 28 febr.
2.Cioara griva(Corvus corone cornix) 1 iunie- 31 martie
2.1 Cioara griva sudica (Corvus corone sardonius) 1 iun. – 31 mart.
3. Cioara de semanatura(Corvus frugilegus) 1 iunie – 31 mart.
3.1. Cioara neagra (Corvus corone corone) 1 iun. – 31 mart.
4.Ciocarlia de camp (Alauda arvensis) 15 sept. – 15 nov.
5.Cocosar (Turdus pilaris) 1 sept. – 28 febr.
6.Cocosul-de-munte(Tetrao urogallus) 20 apr. – 10 mai
8.Cotofana (Pica pica) 1 iunie – 31 mart.
9.Fazanul(Phasianus colchicus) 1 oct. – 28 febr.
10.Gaita (Garrulus glandarius) 1 sept. – 28 febr.
11.Gainusa de balta (Gallinula chloropus) 1 sept. – 28 febr.
11.1. Gasca de semanatura(Anser fabalis fabalis) 1 sept. – 28 febr.
12.Gasca de vara(Anser anser rubrirostris) 1 sept. – 28 febr.
13.Garlita mare (Anser albifrons) 1 sept. – 28 febr.
14.Graurul (Sturnus vulgaris) 1 sept. – 28 febr.
14^1. Graurul dobrogean(Sturnus vulgaris balcanicus) 1 sept. – 28 febr.
15.Gugustiucul(Streptopelia decaocto) 15 aug. – 28 febr.
15.1. Ierunca (Bonasa bonasa) 15 sept. – 15 dec.
16.Lisita (Fulica atra) 1 sept. – 28 febr.
17.Porumbelul gulerat (Columba palumbus) 15 aug. – 28 febr.
18.Porambelul de scorbura (Columba oenas) 15 aug. – 28 febr.
19.Potarnichea (Perdix perdix) 15 sept. – 31 dec.
20.Prepelita (Coturnix coturnix) 15 aug. – 31 dec.
21.Rata mare(Anas platyrhynchos) 1 sept. – 28 febr.
22.Rata mica(Anas crecca) 1 sept. – 28 febr.
23.Rata fluieratoare (Anas penelope) 1 sept. – 28 febr.
24.Rata cu cap castaniu (Aythya ferina) 1 sept. – 28 febr.
25.Rata motata(Aythya fuligula) 1 sept. – 28 febr.
26.Rata pestrita (Anas strepera) 1 sept. – 28 febr.
27.Rata sunatoare (Bucephala clangula) 1 sept. – 28 febr.
28.Rata lingurar (Anas clypeata) 1 sept. – 28 febr.
29.Rata sulitar (Anas acuta) 1 sept. – 28 febr.
30.Rata caraitoare(Anas querquedula) 1 sept. – 28 febr.
31.Rata cu cap negru (Aythya marila) 1 sept. – 28 febr.
32.Sitarul de padure (Scolopax rusticola) 1 sept. – 28 febr.
34.Stancuta(Corvus monedula) 15 iul. – 15 mart.
35.Sturzul de vasc (Turdus viscivorus) 1 sept. – 28 febr.
36.Sturzul cantator (Turdus philomelos) 1 sept. – 28 febr.
37.Sturzul viilor (Turdus iliacus) 1 sept. – 28 febr.
38.Turturica(Streptopelia turtur) 15 aug. – 28 febr.

sursa: vanatoare.ro

Lasă un răspuns